Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

203. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA . 05. svibnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi (N.N. br. 109/07), (NN br. 36/09) 
  
                                                      S  A  Z  I  V  A  M 
  
203. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 05. svibnja 2009. (utorak) u 14,00 sati u uredu gradonačelnika.  
  
Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                     D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
1. Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane 
    stanogradnje. 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
2.Imovinsko pravni predmeti. 
                        Izvjestitelji:  Vesna Sanković , Jasna Lovrović-Kirinčić i Miljenko Ujčić 
  
3.Zahtjevi za privremeno korištenje javnih površina. 
                        Izvjestitelj:  Danijel Jerman 
            
  
4.Zahtjev za produženje rokova izvođenja radova 
                        Izvjestitelj:   Danijel Jerman 
  
5.1.Prijedlog za zaključenje ugovora o zakupu 
5.2.Prijedlog za raspisivanje natječaja za dodjelu u zakup poslovnog prostora. 
  
  
NAPOMENA:  Materijal za točku 1. biti će dostavljen na samoj sjednici. 
  
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                Prof. dr.sc. Amir Muzur, v.r.