Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

202. sjednica Gradskog poglavarstva - 28. travnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

 

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 109/07.), (NN br.36/09.)

 

S  A  Z  I  V  A  M

202. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana  28. travnja (utorak) u 13,00 sati u  uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N   I       R  E  D  :

 

 1. Informacija o izvršenju financijskog plana Hrvatskog muzeja turizma za 2008.

     godinu

                        Izvjestiteljica: ravnateljica Mirjana Kos Nalis

 

2. Program za izradu urbanističko-arhitektonske studije sportsko-rekreacijske zone

    šireg područja nogometnog stadiona

                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac

 

3. Prijedlog  članova Odbora za odabir Najdječjeg djela

                        Izvjestiteljica: Marta Berčić

 

4. Imovinsko pravni predmeti

                        Izvjestitelji: Zdenko Tupanjac, Danijel Jerman

 

5. Prijedlog Plana zaštite od požara i Plana operativne provedbe programa aktivnosti

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

6. Zahtjevi za privremeno korištenje javnih površina

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

7. Prijedlog za sufinanciranje radova na zajedničkim dijelovima zgrade

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

8.1. Prijedlog odabira ponuda

8.2. Prijedlog odluke o početku nabave

                        Izvjestiteljica: Gordana Jenuš

 

9. Informacija o uvidu u lokacijske/građevne dozvole

                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanajc

 

10. Dostava zahtjeva za II. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske

      županije

                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac

 

 

 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.