Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

201. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 21. travnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.109/07.), (NNbr.36/09.) 
  
                                                     S  A  Z  I  V  A  M 
201. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana  21. travnja (utorak) u  13,00 sati u  uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                              D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Prijedlog mjera za zaštitu okoliša   
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva i Raul Degano 
  
2. Sufinanciranje zajedničkih dijelova zgrade 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
3. Zamolbe za privremeno korištenje javnih površina 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
4. Imovinsko pravni predmeti 
                        Izvjestitelji: Vesna Sanković, Miljenko Ujčić 
  
5. Zaključivanje ugovora o zakupu 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
  
6. Zahtjev za produženje građevinskih radova 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
7. Zamolba za uporabu  grba Grada Opatije 
                        Izvjestiteljica: Helena Masarić 
    
  
  
  
  
                                                                   PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                     prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.