Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

200. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 14. travnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                       S  A  Z  I  V  A  M 
200. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 14.travnja  (utorak) u  13,00 sati u  vili Antonio, Nazorova 2.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                      D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Informacija o dodjeli prostora na korištenje nevladinim udrugama i početku rada Centra za 
     mlade u vili Antonio 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
  
2. Informacija o izmjeni voznog reda Autotroleja za Poljane 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
3. Informacija o pismu namjere za prometovanje turističkih autobusa 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
4. Informacija o sigurnosnoj situaciji na području Grada Opatije 
                        Izvjestitelj: Damir Brnas, načelnikPolicijske postaje Opatija 
  
5. Vodoopskrba na području Grada Opatije (Napomena: materijal će se dati na samoj 
    sjednici) 
                        Izvjestitelj: Ervino Mrak, uprava Komunalca d.o.o. 
  
6. Sporazum o partnerstvu za zdravlje 
                        Izvjestiteljice: Biserka Čerina, Zlata Torbarina 
  
7. Informacija o realizaciji projekta “Pomoć u kući“ 
                        Izvjestiteljice: Biserka Čerina, Zlata Torbarina 
  
8. Prijedlog javnog poziva za iskaz interesa za izgradnju Sportsko rekreacionog centara 
    Lipovica 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
9. Imovinsko pravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
10. Očitovanje na prijedloge za formiranje okućnica  
                        Izvjestitelj: Miljenko Ujčić 
  
11. Zahtjev za produženje rokova za izvođenje građevinskih radova 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
  
12. Prijedlog javnog poziva za zauzimanje javnih površina 
                        Izvjestiteljica: Danijel Jerman 
  
13.1. Izvješće o poštivanju radnog vremena ugostiteljskih objekta 
13.2. Zahtjev za skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
14. Prijedlog odluke o odabiru ponude za optički prsten-II faza (Napomena: materijal će se 
      dati na samoj sjednici) 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
15. Korištenje rampe za parkiranje u Voloskom 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
16. Očitovanje na lokacijske/građevne dozvole 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
    
  
  
  
  
                                                                              PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                                 prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.