Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

199. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 07. travnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                       S  A  Z  I  V  A  M 
199. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 07.travnja  (utorak) u  16,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                 D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Određivanje naknade po koncesijskim odobrenjima za korištenje pomorskog dobra 
                        Izvjestitelj: DanijelJjerman 
  
2. Imovinsko pravni predmeti 
                        Izvjestiteljice: Vesna Sanković i Jasna Lovrović-Kirinčić 
  
3. Izvješće sa savjetovanja u svezi novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
4. Zamolbe za korištenje javnih površina 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
5. Prijedlozi Komisije za poslovni prostor 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
  
6. Prijedlog odluke o početku nabave 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
    
  
  
  
  
                                                                                PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                                   prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.