Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

198. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 31. ožujka 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                                S  A  Z  I  V  A  M 
198. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 31. ožujka (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                         D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Izvješće „Opatije 21“ d.o.o. po projektima 
                        Izvjestitelji: Roman Cvek, uprava i Mladen Sinožić, izvršni direktor 
  
2. Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice „V.C.Emin“ za 2008. godinu 
                        Izvjestiteljica: Suzana Šturm-Kržić, ravnateljica 
  
3. Izvješće o ostvarenju financijskog plana „Festivala Opatija“ za 2008. godinu 
                        Izvjestitelj: mr. Bojan Šober, ravnatelj 
  
4.1. Prijedlog kriterija za upis u  Dječji vrtić za pedagošku godinu 2009/2010. 
4.2. Prijedlog hodograma aktivnosti za upise u Dječji vrtić 
                        Izvjestiteljica: Smiljana Paragvaj, ravnateljica 
  
5. Prijedlog plana aktivnosti za izbor vijećnika VI. saziva Dječjeg gradskog vijeća 
                        Izvjestiteljica: Marta Berčić 
  
6. Prijedlozi Komisije za poslovni prostor 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
    
7. Imovinsko pravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
8. Prijedlog dopune Plana nabave za 2009. godinu (Napomena: materijal će se dati na samoj 
    sjednici) 
                        Izvjestiteljica: Gordana Jenuš 
  
9. Zamolbe za privremno korištenje javne površine 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
10. Očitovanje na lokacijske/građevne 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
  
  
                                                                                                 PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                                                    prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.