Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

197. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 30. ožujka 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                     S  A  Z  I  V  A  M 
  
197. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 30. ožujka (ponedjeljak) u 9,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                              D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1.  Očitovanje na stajališta radnih tijela Gradskog vijeća 
  
  
  
                                                                                PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                                  prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.