Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

196. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 24. ožujka 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                      S  A  Z  I  V  A  M 

196. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 24. ožujka (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
     prijevoza putnika u javnom prometu 
      (Napomena: materijale će se dati na sjednici) 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
2. Prijedlog Odluke o  odabiru pravne/fizičke osobe kojoj se povjerava obavljanje 
      komunalnih poslova na temelju ugovora 
2.1. Veterinarsko-higijeničarske službe 
2.2. Održavanje javne rasvjete obalnog puta 
2.3. Obnove i postave horizontalne i vertikalne prometne signalizacije 
      (Napomena: materijali će se dati na sjednici) 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
3. Davanje prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ 
    Opatija 
                        Izvjestiteljica: Suzana Šturm Kržić, ravnateljica 
  
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i 
    posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA 
                        Izvjestitelj: predsjednik Poglavarstva 
  
5.  Prijedlog zaključka o produženju roka djelovanja konzorcija za izgradnju žičara 
     na Učku „Rivijera – Učka“ 
                        Izvjestitelj:  predsjednik Poglavarstva 
  
6. Idejno uređenje okoliša CS „Ika“ 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
    
7. Imovinsko pravni predmeti 
                        Izvjestitelji: Vesna Sanković, Miljenko Ujčić 
  
8. Prijedlozi Komisije za poslovni prostor 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
  
9. Prijedlog izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom 
                        Izvjestielj: Danijel Jerman 
10. Prijedlog izmjena Pravilnika o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz programa 
    društveno poticane stanogradnje 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
11. Prijedlog izmjene Odluke o davanju stanova u najam 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
12. Prijedlog osnivanja postrojbe civilne zaštite Grada Opatije 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
13.Davanje suglasnosti za uređenje fasade, balkona i ograde 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
14. Izvješća o ostvarenju prihoda i rashoda MO za 2008. godinu 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
15. Informacija o prijamu u službu komunalnog redarstva 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
16. Izvješće o zaprimljenim i riješenim predmetima u 2008. godini 
                        Izvjestitelj: predsjednik Poglavarstva 
  
17. Zamolba za privremno korištenje javne površine 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
18. Očitovanje na lokacijske/građevne 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
  
  
  
  
PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.