Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

195. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA (telefonska) - 17. ožujka 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka13a. stavka 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                                S  A  Z  I  V  A  M 
  
195.  sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE telefonskim putem, dana 17. ožujka (utorak) 2009. Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                         D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
 

  1. Izjašnjavanje o prijedlogu zaključka u svezi realizacije projekta «ECHO» u Opatiji

                        Izvjestitelj: predsjednik Poglavarstva 
  
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                Prof.dr.sc. Amir Muzur, v.r.