Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

194. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA 16. ožujka 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                  S  A  Z  I  V  A  M 
194. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 16. ožujka (ponedjeljak) u  11,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                          D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1.1. Izvješće o završetku natjecateljskog dijaloga za projekt „ECHO“ u Opatiji po 
        koncesijskom modelu JPP-a 
1.2. Prijedlog ugovora 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva, konzultatan Gradskog poglavarstva 
                                           prof.dr.sc. Saša Marenjak 
  
2. Prijedlog izvješća o izvršenju Proračuna Grada za 2008. godinu 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
3. Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
4. Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
5.1. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada za 2009. godinu 
5.2. Prijedlog I. izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada za 2009.-2011. godine 
5.3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
6. Prijedlog aneksa Ugovora o osnivanju prava građenja za garažno poslovni centar Slatina 
                        Izvjestitelj: Miljenko Ujčić, Raul Degano 
  
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 
                        Izvjestiteljica: Zlata Torbarina 
  
8. Izvješće o realizaciji programa preventivnog pregleda prostate i prijedlog odabira ponude 
                        Izvjestiteljica: Zlata Torbarina 
  
9. Imovinsko pravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
10. Prijedlozi Komisije za poslovni prostor 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
  
  
11. Prijedlog izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom 
                        Izvjestielj: Danijel Jerman 
  
  
12. Prijedlog izmjena Pravilnika o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz programa 
      društveno poticane stanogradnje 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
13. Prijedlog izmjene Odluke o davanju stanova u najam 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
14. Informacija o prijamu u službu komunalnog redarstva 
                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko 
  
15. Izvješće o zaprimljenim i riješinim predmetima u 2008. godini 
                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko 
  
16. Zamolba za privremno korištenje javne površine 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
  
  
  
  
                                                                           PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                            Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.