Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

193. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 10. ožujka 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                       S  A  Z  I  V  A  M 
193. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 10. ožujka (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                               D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Prezentacija  idejnih arhitektonsko urbanističkih rješenja za DPU Ičići 
    (Napomena: prva točka dnevnog reda bit će održana u Gradskoj vijećnici) 
                        Izvjestitelji: predstavnici LRH d.d., Industrogradnje d.d., ACI d.d. i 
                                          Superator d.o.o. 
  
2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Opatija za 2008. godinu 
                        Izvjestiteljica: Smiljana Paragvaj, ravnateljica 
  
3. Prijedlog izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne 
    infrastrukture za 2008. godinu 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
4. Prijedlog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
    infrastrukture za 2008. godinu 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
5.  Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
6. Imovinsko pravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
7.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunaloj naknadi 
7.2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redarstvu 
7.3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno 
       korištenje javnih površina 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
8. Prijedlog  Programa provođenja DDD za razdoblje 2009.- 2013. godina 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
  
  
  
                                                                                   PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                                     Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.