Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

192. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 05. ožujka 2009. (telefonskim putem)

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka13a. stavka 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                                 S  A  Z  I  V  A  M 
  
192.  sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE  5. ožujka 2009. telefonskim putem. Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                            D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
 

 1. Utvrđivanje Konačnog prijedloga UPU-a naselja Opatija i upućivanje Gradskom vijeću na donošenje 
                          Izvjestitelj: predsjednik Poglavarstva 
    
    
    
    
                                                              PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                 Prof.dr.sc. Amir Muzur, v.r.