Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

191. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 3. ožujka 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                                   S  A  Z  I  V  A  M 
  
191. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 03. ožujka (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                             D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Izvješće o stanju na gradilištu javne garaže „Slatina“ 
                        Izvjestitelj: Georg Žeželić, konzultant Gradskog poglavarstva 
  
2. Nacrt Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Zagreba i Grada Opatije 
                        Izvjestitelj: predsjednik Poglavarstva 
  
3. Razmatranje mogućnosti smanjenja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu 
    Grada Opatije (Napomena: materijal će se dati na samoj sjednici) 
                        Izvjestitelj: predsjednik Poglavarstva 
  
4. Informacija o napredovanju projekta Opatija-najsigurniji grad (Napomena: materijal 
   će se  dati na samoj sjednici) 
                        Izvjestitelj: Marko Orešković 
  
5.1. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2008. godinu 
5.2. Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije 
                        Izvjestitelj: Danko Žitinić, zamjenik predsjednika Savjeta mladih 
  
6.  Prijedlog za dodjelu stipendije „Dr.sc. Jadranko Crnić“ 
                        Izvjestiteljica: Marta Berčić 
  
7. Prijedlog izmjene Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih 
Izvjestiteljica: Marta Berčić 
  
8. Imovinsko pravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
9. Prijedlozi izmjena odluka: 
9.1.  Izmjena Etičkog kodeksa  nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji 
9.2. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu 
9.3. Izmjena Odluke o visini spomeničke rente 
9.4. Izmjena Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke 
       rente 
9.5. Izmjena Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova 
9.6. Izmjena Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije 
                        Izvjestitelji: Helena Masarić i Danijel Jerman 
  
10. Prijedlog odluka o odabiru ponuda u postupku javne nabave (Napomena: dio 
     materijal će se dati na samoj sjednici) 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
11. Prijedlog  odluke o prikupljanju ponuda za povjeravanje obavljanja komunalnih 
      poslova  putem ugovora 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
 12. Očitovanje na lokacijske/građevne dozovle 
                        Izvjestitelj:Zdenko Tupanjac 
  
  
                                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                              Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.