Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

190. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 26. veljače 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
  
                                                                S  A  Z  I  V  A  M 
  
190. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 26.  veljače (četvrtak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
  
                                                          D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
1.1. Usvajanje Izvješća s ponovljene javne rasprave o Prijedlogu UPU-a Opatija 
1.2. Ponovno utvrđivanje Prijedloga UPU-a Opatija 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva i predstavnici Urbanističkog instituta 
                                          Hrvatske d.d. 
  
  
  
                                                                                                         PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                                                           Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.