Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

189. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 24. VELJAČE 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                               S  A  Z  I  V  A  M 
  
189. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 24.  veljače (utorak) u  13,00 sati u HRVATSKOM MUZEJU TURIZMA, Park Angiolina 1.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                        D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Informacija o unutarnjem ustrojstvu HMT 
                        Izvjestiteljica: Mirjana Kos Nalis, ravnateljica 
  
2.1. Usvajanje Izvješća s ponovljene javne rasprave o Prijedlogu UPU-a Opatija 
2.2. Ponovno utvrđivanje Prijedloga UPU-a Opatija 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva i predstavnici Urbanističkog instituta 
                                        Hrvatske d.d. 
  
3. Treće izvješće o unapređenju rada gradske uprave 
                        Izvjestitelj: predsjednik Poglavarstva 
  
4. Prijedlog Odluke o izradi UPU 5 – naselja Dobreć 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
5. Zamolbe za korištenje javnih površina 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
6. Prijedlog izmjena ugovora o najmu stanja 
                        Izvjestitelj:Danijel Jerman 
  
7. Prijedlog odluke o odabiru ponude u postupku javne nabave 
                        Izvjestitelj: Biserka Čerina 
  
8. Prijedlog aneksa ugovora za izvođenje radova iz sredstava spomeničke rente 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
  
  
                                                                  PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                   Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.