Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

188. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 19. veljače 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
  
                                                      S  A  Z  I  V  A  M 
  
188. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 19. veljače 2009. (četvrtak) u  14,00 sati u uredu gradonačelnika.   
  
Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
  
  
                                                  D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
  
1. Prijedlog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
    prijevoza putnika u javnom prometu. 
  
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                Prof. dr.sc. Amir Muzur, v.r.