Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

187. sjednica GGRADSKOG POGLAVARSTVA - 17. veljače 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                                          S  A  Z  I  V  A  M 
  
187. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 17.  veljače (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                                D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1.  Promemorija sa sastanka  za centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva i Danijel Jerman 
  
2. Očitovanje u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dogradnju raskrižja državne ceste 
    D3-D8 i rekonstrukciju raskrižja državne ceste D8-D66 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
3. Prijedlozi Komisije za poslovni prostor 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
  
4. Imovinskopravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković, Jasna Lovrović-Kirinčić 
  
5. Zamolbe za korištenje javnih površina 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
6. Izvješće Etičkog povjerenstva  za provedbu Etičkog kodeksa Gradske uprave 
                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko 
  
  
  
                                                                                              PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                                                 Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.