Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

186. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 10. veljače 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                      S  A  Z  I  V  A  M 
  
186. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 10. veljače (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                 D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Informacija o isteku depozitnih sredstava po ugovorima o poslovnoj suradnji za 
     program Poduzetnik II 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
2. Izvješće o namjenskom trošenju sredstava po odobrenim kreditima iz programa 
    Poduzetnik II 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
3.1. Prijedlog dopune plana nabave 
3.2. Prijedlog Odluke o početku nabave 
                        Izvjestiteljica: Gordana Jenuš 
  
4. Imovinskopravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
5. Zamolbe za korištenje javnih površina za prigodnu prodaju 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
6. Prijedlog aneksa ugovora za izvođenje radova iz sredstava spomeničke rente 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
7.  Informacija o zahtjevu LRH d.d. za izvođenje radova na obalnom putu 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
8.  Očitovanje na lokacijske/građevne 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
9. Prijedlog za promjenu člana Povjerenstva za provedbu postupka odobravanja zahtjeva iz programa društveno poticane stanogradnje 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
                                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                              Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.