Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

185. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 05. veljače 2009. - (telefonskim putem)

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka13a. stavka 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                   S  A  Z  I  V  A  M 
  
185.  sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE telefonskim putem 5 . veljače 2009.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                            D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
 

  1. Prijedlog Odluke o početku postupka dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu i imenovanje stručnog povjerenstva

  
                        Izvjestitelj: predsjednik Poglavarstva 
  
  
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                              Prof.dr.sc. Amir Muzur, v.r.