Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

184. sjednica GRADSKOG POPGLAVARSTVA - 03. veljače 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                   S  A  Z  I  V  A  M 
  
184. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 03. veljače (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
  
                                                D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
 1. Prijedlog natječaja za dodjelu stipendije „Dr.sc. Jadranko Crnić“ 
                        Izvjestiteljica: Marta Berčić 
  
2.1. Prijedlog odluke o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje 
       decentraliziranih funkcija O.Š. za 2009. godinu 
2.2. Prijedlog Plana rashoda za tekuće i investicijsko održavanje u O.Š. za 2009. 
       godinu 
                        Izvjestiteljice: Biserka Čerina, Marta Berčić 
  
3. Prijedlog odluke  o načinu raspoređivanja sredstva za decentralizirane funkcije 
    vatrogastva za 2009. godinu 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
4. Prijedlog izmjene Općih uvjeta organizacije parkiranja 
                        Izvjestitelj: Danije Jerman 
  
5. Prijedlozi Komisije za poslovni prostor 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
  
6. Prijedlozi ugovora o financiranju UPU-a 
                        Izvjestitelj: Miljenko Ujčić 
  
7. Imovinskopravni predmeti 
                        Izvjestitelji: Vesna Sanković, Miljenko Ujčić 
  
8. Prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama odluka: 
8.1. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije 
8.2. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora 
8.3.Odluke o stipendiranju učenika i studenata 
8.4. Odluke o socijalnoj skrbi 
8.5. Odluke o načinu i postupku odlučivanja na skupštini trgovačkog društva 
                        Izvjestiteljica: Helena Masarić 
  
9. Izvješće o radu predstavnice talijanske nacionalne manjine za 2008. godinu i plan 
    rada za 2009. godinu 
                        Izvjestiteljica: Helena Masarić 
  
10. Prijedlog aneksa ugovora za obavljanje naplate parkiranja 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
11. Informacija o ostvarenju prihoda i rashoda Proračuna za siječanj 2009. godine 
     (Napomena: materijal će se dostaviti na samoj sjednici) 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
12. Zamolba za priznavanje ulaganja u stan 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
13. Zamolbe za besplatno korištenje dvorane Gorovo 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
14. Prijedlog odluke o početku nabave 
                        Izvjestiteljica:Biserka Čerina 
  
15. Razno 
  
  
  
                                                                        PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                          Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.