Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

183. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 26. siječnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                          S  A  Z  I  V  A  M 
  
183. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 26. siječnja (PONEDJELJAK) u  10,30 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
  
                                       D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
1.  Informacija o očitovanju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i 
graditeljstva u svezi Konačnog prijedloga UPU-a Opatija 
                        Izvjestitelj: predsjednik poglavarstva 
  
2. Utvrđivanje Prijedloga UPU-a Opatija usklađenog s očitovanjem Ministarstva 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva i Zdenko Tupanjac 
  
  
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                              Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.