Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

182. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 20. siječnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                      S  A  Z  I  V  A  M 
  
182. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 20. siječnja (utorak) u  14,30 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                 D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
1. Prijedlog teksta javnog poziva za  izradu liste prvenstva za stanove iz programa 
    društveno poticane stanogradnje 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
2. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i 
    namještenika 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva i Helena Masarić 
  
3. Prijedlog Odluke o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika 
    gradonačelnika 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva i Helena Masarić 
  
4.1. Prijedlog  Dopune plana nabave za 2009. godinu 
4.2. Prijedlog donošenja odluke o poništenju nadmetanja 
4.3. Prijedlog odluke o početku postupka nabave 
                        Izvjestiteljica: Gordana Jenuš 
  
5. Prijedlozi Komisije za poslovni prostor 
                        Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović 
  
6. Imovinskopravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
  
7.  Mišljenje na I. izmjene i dopune PP Primorsko-goranske županije (segment 
     prometa) 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
8. Očitovanja na lokacijske/građevne 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
  
9. Izvješće o radu za 2008. godinu i  program rada za 2009. godinu predstavnika 
    albanske nacionalne manjine 
                        Izvjestiteljica: Helena Masarić 
  
10. Prijedlog  Izmjene Etičkog kodeksa 
                        Izvjestiteljica: Helena Masarić 
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                  Prof.dr.sc. Amir Muzur, v.r.