Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

181. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 13. siječnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                          S  A  Z  I  V  A  M 
  
181. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 13. siječnja (utorak) u  14,30 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
  
                                                    D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
1. Pčelarstvo u Liburniji: stanje i perspektive 
                        Izvjestitelj: Đuka Petrić, predsjednik Udruge pčelara Učka i Mirta 
                                         Blažević 
  
2. Studija gospodarenja otpadom 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
3. Prijedlog Sporazuma o financiranju Obiteljskog centra 
                        Izvjestiteljice: Jasna Lovrović-Kirinčić i Helena Masarić 
  
4. Prijedlog Pozivnog natječaja za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja 
    Grada Opatije 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
5. Prijedlog kriterija za sufinanciranje mjesečnih autobusnih karata 
                        Izvjestiteljica: Marta Berčić 
  
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma 
                        Izvjestitelj: Predsjednik poglavarstva 
  
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za 
gradski list «Opatija». 
                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko 
  
8. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i 
    usavršavanju službenika i namještenika 
                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko 
  
9. Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o formiranju i djelovanju projektnih 
    timova. 
                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko 
  
10.  Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem nadzoru. 
                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko 
  
11. Izvješće o unutarnjem nadzoru u 2008. godini 
                        Izvjestitelj: Predsjednik poglavarstva 
                        
12. Imovinskopravni predmeti 
                        Izvjestiteljica:  Vesna Sanković 
  
13. Očitovanje na lokacijske i građevne dozvole 
                        Izvjestitelj:  Zdenko Tupanjac 
  
14. Prijedlog financijskih potpora proračunskih korisnika za 2009. godinu 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
  
NAPOMENA:  Materijal za točku 14. biti će dostavljen na samoj sjednici. 
  
  
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                              Prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.