Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

180. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA 7. siječnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka13a. stavka 2. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                                        S  A  Z  I  V  A  M 
  
180. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE telefonskim putem 7. siječnja 2009. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                   D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
1. Zahtjev Novog lista d.d. za zauzimanje javno prometne površine. 
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                Prof. dr.sc. Amir Muzur, v.r.