Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

179. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 30. prosinca 2008.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                       S  A  Z  I  V  A  M 
  
179. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 30. prosinca (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                  D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
1. Izvješće o stanju na gradilištu javne garaže „Slatina“ 
                        Izvjestitelj: Georg Žeželić, konzultant Gradskog poglavarstva 
  
2. Informacija o aktivnostima Konzorcija za izgradnju žičara na Učku „Rivijera-Učka“ 
                        Izvjestitelj: Mladen Blažević, voditelj projekta 
  
3. Informacija o inicijativi uređenja sportsko-rekreacijske zone Dobreć 
                        Izvjestitelj: Igor Staraj 
  
4. Prijedlog Pravilnika o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz programa 
    društveno poticane stanogradnje 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
5. Davanje mišljenja na Program rada s financijskim planom Turističke zajednice 
    mjesta Ičići za 2009. godinu 
                        Izvjestiteljica: mr.sc. Silvija Puhar, direktorica TZ 
  
6. Prijedlog Plana gospodarenja pomorskim dobrom za 2009. godinu 
                        Izvjestitelji: Ksenija Gunja, Danijel Jerman 
  
7. Prijedlog odabira pristupnika za financijsku potporu stručnih i poslijediplomskih 
    studija 
                        Izvjestiteljica: Marta Berčić 
  
8. Prijedlog odabira ponuda u postupcima javne nabave 
  
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
9. Imovinskopravni predmeti 
                        Izvjestitelj: Miljenko Ujčić 
  
10.  Prijedlog produženja ugovora o najmu stana 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
11. Prijedlog Komisije za poslovni prostor 
                        Izvjestitelj: Danije Jerman 
                        
12. Prijedlog preraspodjele sredstava na proračunskim stavkama 
                        Izvjestiteljica:Biserka Čerina 
  
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                   Dr.sc. Amir Muzur, v.r.