Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

176. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 09. prosinca 2008.

Datum: 20.7.2012.

Na temelju članka 9. stavka 3. Poslovnika Gradskog poglavarstva 
  
                                      S  A  Z  I  V  A  M 
  
176. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana    09. prosinca 2008. (utorak) u  13,00 sati u uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                  D  N  E  V  N   I       R  E  D  : 
  
1.  Prezentacija idejnog rješenja sportske dvorane u Veprincu 
                        Izvjestitelji: Adriano Požarić i predstavnici RINEX d.o.o, dipl.ing.arh. 
                                          Đuro Ljubić i dipl.ing. arh. Zrinka Bravar 
  
2.  Mišljenje na Prijedlog Programa rada s financijskim planom TZ Grada Opatije 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva, Jasna Doričić Sanković, 
                                        direktorica 
  
3. Uvođenje novih linija javnog gradskog prijevoza 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva, Danijel Jerman, dipl.ing. 
                                         prometa i dipl.ing. građ. Milivoj Benigar 
  
4. Ponovno razmatranje Prijedloga Odluke o stipendiranju sudenata i studentica 
    prava „Dr.sc. Jadranko Crnić“ 
                        Izvjestiteljica: Marta Berčić 
  
5. Imenovanje glavnog urednika Lista Opatije 
                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko 
  
6. Imovinskopravni predmeti 
                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković 
  
7. Očitovanje na zahtjeve Mjesnog odbroa Ika 
                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva, Danijel Jerman 
  
8. Prijedlozi odluka o početku nabave 
                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina 
  
9. Prijedlog za umanjenje naknade za korištenje javnih površina 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
10. Očitovanje na lokacijske/građevne 
                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac 
  
11. Zahtjev za uređenje gradskih površina 
                        Izvjestitelj: Danijel Jerman 
  
12. Razno 
  
  
  
  
                                                            PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA 
                                                                 Dr.sc. Amir Muzur, v.r.