Grad Opatija
Službene stranice

IiD UPU 3 – IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA IKA - OPRIĆ

Datum: 29.6.2018.

U nastavku možete preuzeti tekstualni i grafički dio Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika - Oprić (SN PGŽ br. 12/11, 17/18).

Izmjene i dopune