Grad Opatija
Službene stranice

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA IČIĆI (UPU 2)

Datum: 10.6.2015.

KLASA: 350-01/15-01/38
URBROJ: 2156/01-07/02-15/20
Opatija, 10. lipnja 2015.

 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Grad Opatija, Upravni odjel za prostorno uređenje, kao Nositelj izrade daje

 

O B A V I J E S T 
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA IČIĆI (UPU 2)

 

Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (Sl. nov. PGŽ, broj 19/15).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Opatije - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, M. Tita 3, 51410 Opatija, na web adresi Grada www.opatija.hr ili na telefone 051/680-136, 051/680-137. 

 

 

 

         Nositelj izrade prostornih planova:

 

         GRAD OPATIJA

         Upravni odjel za prostorno uređenje