Grad Opatija
Službene stranice

Izvješće o javnoj raspravi – Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Datum: 9.2.2016.

Sukladno čl. 102 Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije koja je održana od 31. kolovoza 2015. do 14. rujna 2015. godine.