Grad Opatija
Službene stranice

Informacija o otvaranju javne rasprave oko prijedloga za UPU naselja Ičići

Datum: 23.10.2015.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/15-01/38, 2156/01-03/1-15/40 od 22. listopada 2015., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje

 

 

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići

 

 

 Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) provesti će se u razdoblju od 4. 11. 2015. godine do 18. 11. 2015. godine.

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .

 

Javno izlaganje održati će se:

  1. za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 10. 11. 2015. u 13,00 sati, u Vijećnici Grada Opatije

 

  1. za građane, Vijeća mjesnih odbora i dr.: 10. 11. 2015. u 18,00 sati u prostorijama OŠ Ičići – Liburnijska 30, Ičići.

 

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 18. 11. 2015. godine.

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

     UREĐENJE GRADA OPATIJE