Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva vijesti

Rješenje o određivanju biračkog mjesta - nacionalne manjine

Datum: 30.5.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                          

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA OPATIJE

 

KLASA: 013-03/15-01/01

UR:BROJ: 2156/01-003/01-19

Opatija, 13.svibnja 2015. godine

 

 

            Na temelju članka 136.Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 44/05-pročišćeni tekst i 109/07i 24/11), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Opatije donosi

 

R J E Š E N J E

 

O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

 

 

Za područje Grada Opatije određuje se  biračko mjesto:

 

  1. biračko mjesto u Opatiji, u prostoriji Gradske vijećnice Grada Opatije,                                      Maršala Tita kbr 3,

 

            koje obuhvaća birače nacionalnih manjina s prebivalištem na području Grada Opatije i to:

            - pripadnike slovenske, talijanske i srpske nacionalne manjine koji biraju kandidate za vijeće/predstavnike svoje nacionalne manjine na razini Grada Opatije, i

 

            -pripadnike albanske, bošnjačke, crnogorske, češke,  mađarske, makedonske, njemačke, romske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske i ukrajinske nacionalne manjine koji biraju kandidate za vijeće/predstavnike svoje nacionalne manjine na razini Primorsko-goranske županije.

 

 

 

                                                                                                          Predsjednica

 

                                                                                                      Vesna Katarinčić