Grad Opatija
Službene stranice

Odgovori na vijećnička pitanja

29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 25. veljače 2020.

Odgovor - vijećnica Neva Slani - prodaje dijela k.č. 1647/1 k.o. Opatija (NI)

Odgovor - vijećnica Neva Slani - direktor Parkova d.o.o. 

Odgovor - predsjednik GV-a Fernando Kirigin - M.Tita 86

Odgovor - vijećnica Neva Slani - radovi na okućnici Vile Kremenšek - Rješenje 2

 

28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA - 11. veljače 2020.

Odgovor - vijećnik Neven Varljen - k.č.1140 k.o. Opatija

Odgovor - peticija građana protiv prodaje 2/3 dijela k.č. 1140

Odgovor - vijećnik Igor Puž -  nadopuna 1nadopuna 2 - koncesijska odobrenja

Odgovor - vijećnik Igor Puž - službeni automobil

Odgovor - vijećnik Igor Puž - Dom Veprinac

Odgovor - VMO Vasanska - k.č.1140 k.o. Opatija

Odgovor - vijećnik Igor Puž -   Troškovnik OFC   - Festival Opatija - Advent

Klub vijećnika AM,HSU,SDP,UK i nezavisnih vijećnika Andreja Pošćića i Nevena Varljena - prodaja 2/3 dijela k.č. 1140 k.o. Opatija

Odgovor - Klub vijećnika     Ugovor o katastarskoj izmjeri   Prodaja imovine 2020.

Odgovor - vijećnica Neva Slani - poticanje priključivanja građevina na komunalne vodne građevine