Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za imenovanje glavnog urednika/urednice gradskog lista "Opatija"

Datum: 17.10.2013.

KLASA: 112-01/13-01/15

URBROJ: 2156/01-01/13-1

Opatija, 17.10.2013.

 

            Uređivački savjet za gradski list „Opatija“, na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list „Opatija“ („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 20/00, 38/06 i 6/09), raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje glavnog urednika/ glavne urednice gradskog lista „Opatija“

 

            Glavnim urednikom/glavnom urednicom Gradskog lista „Opatija“ može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke (što odgovara   visokoj stručnoj spremi sukladno prijašnjim propisima), i

                - najmanje pet godina novinarskoga ili uredničkog iskustva u tiskanim medijima.

            Glavnim urednikom / glavnom urednicom ne može biti imenovana osoba koja uživa imunitet od kaznene odgovornosti, niti stranački dužnosnik.

            Kandidati/kandidatkinje su dužni uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta te sažetu viziju uređivačke koncepcije.

            S izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklapa se ugovor o autorskom djelu. Ugovor se sklapa na dvije godine, uz otkazni rok od tri mjeseca.

            Prijave se podnose u roku od osam dana od objavljivanja natječaja, na adresu: Grad Opatija, Uređivački savjet za Gradski list Opatija (s naznakom: "za natječaj – glavni urednik"), Maršala Tita 3, 51410 Opatija.

            Nepotpune ili nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 

                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK UREĐIVAČKOG SAVJETA

                                                                                                                                                                                        Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.