Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za imenovanje glavnog urednika/glavne urednice gradskog lista "Opatija"

Datum: 19.10.2017.

Uređivački savjet za gradski list "Opatija", na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija" ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 20/00, 38/06, 6/09 i 27/17), raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje glavnog urednika/glavne urednice gradskog lista "Opatija"

 

 

            Glavnim urednikom/glavnom urednicom gradskog lista "Opatija" može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- magistar struke ili stručni specijalist novinarstva, društvene ili humanističke struke (što odgovara visokoj stručnoj spremi sukladno prijašnjim propisima),

            - najmanje pet godina iskustva u tiskanim medijima ili deset godina u ostalim medijima,

            - dvije godine iskustva na uređivačkim ili sličnim poslovima.

 

            Kandidati/kandidatkinje su dužni uz prijavu dostaviti preslike dokaza o ispunjavanju natječajnih uvjeta te plan rada. 

Glavnim urednikom/glavnom urednicom ne može biti imenovana osoba koja uživa imunitet od kaznene odgovornosti, niti stranački dužnosnik. Kandidati/kandidatkinje su dužni uz prijavu dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da ne uživaju imunitet od kaznene odgovornosti i da nisu stranački dužnosnici. Izjava se dostavlja u izvorniku, nije ju potrebno ovjeravati. 

            S izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklapa se ugovor o autorskom djelu, a nakon uvida u izvornike dokumenata priložene prijavi. Ugovor se sklapa na dvije godine, uz otkazni rok od tri mjeseca.

            Glavnog urednika/glavnu urednicu gradskog lista ʺOpatijaʺ imenuje Gradsko vijeće na prijedlog Uređivačkog savjeta.

 

            Prijave se podnose u roku od 15 dana od objavljivanja natječaja, na adresu: Grad Opatija, Uređivački savjet za gradski list "Opatija" (s naznakom: "za natječaj – glavni urednik"), Maršala Tita 3, 51410 Opatija.

            Nepotpune ili nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

 

                                                                       PREDSJEDNIK UREĐIVAČKOG SAVJETA

           Andrej Poščić, v.r.