Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Datum: 15.2.2013.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka gradonačelnika od 28. siječnja 2013. godine, Grad Opatija  raspisuje

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

 

tekst natječaja/files/file/natjecaji/prodaja%20i%20zamjena%20nekretnina/natje%C4%8Daj.pdf