Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

Natječaj za zamjenu nekretnina

Datum: 7.5.2012.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i Odluke Gradonačelnika od 18.travnja 2012. godine, Grad Opatija  raspisuje Natječaj za zamjenu nekretnina

Dokumenti:
natječaj