Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

Javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Datum: 31.7.2014.

U cilju smanjenja potrošnje energije u sektoru zgradarstva, kao jednog od ciljeva Grada Opatije definiranog Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Opatije, obavještavamo građane Grada Opatije da Grad u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko – goranskom županijom raspisuje Javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

 

Rok za predaju prijava je 04. rujan 2014.

Tekst Natječaja s pripadajućom dokumentacijom i obrascem za prijavu dostupan je u nastavku: