Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade

Datum: 13.8.2012.

 

Dana 06. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.

 

Grad Opatija, na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12.) objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

 

Pozivaju se

-        vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

-        vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (ozakonjenje –„legalizacija“). Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama razlikuje četiri stupnja složenosti zgrada  (o čemu ovisi koja je dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o izvedenom stanju) a to su:

-        zahtjevna zgrada – čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu,

-        manje zahtjevna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²,

-        jednostavna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²,

-        pomoćna zgrada – zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m².

 Prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju vlasnik/investitor plaća naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (visina naknade je ovisna o položajnoj zoni, a obračunava se po m3 zgrade), odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste, a nakon pravomoćnog završetka postupka, komunalni i vodni doprinos.

Uz zahtjev vlasnik/investitor treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju ponosi se nadležnom upravnom tijelu:

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO

I ZAŠTITU OKOLIŠA

ODJSEK ZA PROSTORNO UREĐENJE

I GRADITELJSTVO

ISPOSTAVA U OPATIJI

M. Tita 4, Opatija

 

 

Važniji linkovi:

-         http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1963.html

-        http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=11225