Grad Opatija
Službene stranice

JAVNI POZIV ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA DJEČJI VRTIĆ PUNTA KOLOVA

Datum: 16.7.2013.

Grad Opatija objavio je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za izradu projektne dokumentacije za Dječji vrtić Punta Kolova za glavni i izvedbeni projekt. Planirano je otvaranje ponuda što pristignu 2. kolovoza 2013.