Grad Opatija
Službene stranice

JAVNI POZIV za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Datum: 22.3.2012.

Objavljen u Novom listu dana 22. ožujka 2012.godine

            Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine» Županije Primorsko-goranske br. 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09),  objavljuje

 

 

J A V N I     P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina

na području Grada Opatije

 

 

I.          Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina  i 2 lokacije u Voloskom (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

II.        Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

            Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2012. godine.

            Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

  • «za slikare i slikare portretiste (lokacija I.)» 8,00 kuna,
  • «za sve druge namjene (lokacija II.)» 20,00 kuna.   

Uvjete Javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje sa utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08 do 16 sati.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva u Novom listu.

 

             

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                  Ivo Dujmić, ing.

 

 

  Dokumenti:
Uvjeti javnog poziva