Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv - financijska potpora sportu

Datum: 7.8.2013.

Obavještava se javnost da je Grad Opatija objavio Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore sportu za 2014. godinu

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za sufinanciranje javnih potreba u sportu za 2014. godinu

 

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje:

 1. Redovnog rada sportskih klubova članica Sportskog saveza Grada Opatija
 2. Sportskih manifestacija

 

 1. Sufinanciranje redovnog rada sportskih klubova članica Sportskog saveza Grada Opatija

Prijave za sufinanciranje redovnog rada sportskih klubova članica Sportskog saveza Grada Opatija podnose se Sportskom savezu Grada Opatije najkasnije do 10.rujna 2013.godine.

O raspodjeli sredstava odlučuje Sportski savez Grada Opatije prema utvrđenim Kriterijima.

Obavezni obrasci za prijave kao i potrebne upute  dostupni su na web stranici Sportskog saveza Grada Opatije: www.ssgo.hr .

 

 1. Sufinanciranje sportskih manifestacija

Na natječaj se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti u sportu, a koje organiziraju sportsku manifestaciju na području Grada Opatija uz suorganizaciju sportskog kluba člana Sportskog saveza Grada Opatija (ako isti nije organizator manifestacije).

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:

 1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cjelosti popunjeni, ovjereni i potpisani i to:
  • Obrazac 1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
  • Obrazac 2. PODACI O MANIFESTACIJI,
 2. preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske/registar trgovačkog suda,

Ujedno se može priložiti:

 1. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (Ministarstvo ili sl.),
 2. pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim subjektima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
 3. pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.,
 4. evaluacijske listiće,...

 

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljene manifestacije i raspodjela raspoloživih sredstava Proračuna za tu namjenu su:

– nivo natjecanja,                                         

– broj natjecatelja,

– trajanje manifestacije,

– medijsko praćenje: presscliping (dokaz isključivo na cd-u ili bilo kojem drugom mediju),

– dob sudionika i kategorija,

– podjela sporta (olimpijski/neolimpijski),

– tradicija manifestacije u kontinuitetu,

– posjećenost manifestacije,

 • uspješnost manifestacije,

 

Sportske manifestacije od posebnog interesa za Grad Opatiju bit će posebno vrednovane.

Neće se razmatrati prijave koje pristignu izvan roka određenog javnim pozivom, nepotpune prijave, prijave podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Opatiji te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu GRAD OPATIJA, M.Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SPORTSKE MANIFESTACIJE  2014“ predajom u pisarnici Grada Opatije, M.Tita 3. zaključno do 27.rujna 2013.

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Opatije: www.opatija.hr.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon 680-142 ili na e-mail zlata.torbarina@opatija.hr.

 

     - Podaci o podnositelju zahtjeva (klub/udruga/pravna i fizička osoba)

     - Zahtjev za sufinanciranje sportske manifestacije (podaci o manifestaciji)