Grad Opatija
Službene stranice

ARHIVA NADMETANJA

 

2018. GODINA

Obavijest o nadmetanju:

Izgradnja pristupne ceste za Dječji vrtić Punta Kolova

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Volosko na adresi Katalinićeve stube 9, Opatija, ref.br. KK.04.2.1.03.0057

 

2017. GODINA

Obavijest o nadmetanju:

Uređenje bujice potoka Vrutki

Izgradnja pristupne komunikacije Amerikanskim vrtovima

Dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika

Opskrba električnom energijom

 

2016. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova u Opatiji

Dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika

Proširenje groblja u Veprincu

Usluga mobilne telefonije - VPN

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova u Opatiji

Izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova u Opatiji

Izgradnja Dječjeg vrtića Punta Kolova u Opatiji

 

2015. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Rekonstrukcija postojeće ceste Kosićevo u Opatiji

Izgradnja Kulturno turističkog centra u Opatiji

Opskrba električnom energijom

Dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Izgradnja Kulturno turističkog centra u Opatiji

 

2014. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Izgradnja ceste za zonu luke i Fakulteta u Iki

Dodatno zdravstveno osiguranje

Usluga mobilne telefonije – VPN

Izgradnja (produžetak) stambene Ulice Kosićevo u Opatiji

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Usluga mobilne telefonije – VPN

Izgradnja (produžetak) stambene Ulice Kosićevo u Opatiji

 

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora:

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Ljetne pozornice u Opatiji

 

Nabava bagatelne vrijednosti:

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine osiguranika Festival Opatija

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Osiguranje od izvanugovorne (javne) odgovornosti

Osiguranje vozila

 

2013. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Izgradnja dijela oborinske kanalizacije zone Kuk

Izrada ograde obalnog puta u Opatiji

Opskrba električnom energijom

Dodatno zdravstveno osiguranje

Izvođenje radova na izgradnji dijela III opatijske ceste – spoj na cestu C. Sylva

Izrada projektne dokumentacije za Dječji vrtić Punta Kolova - glavni i izvedbeni projekt

Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a – Matuljska cesta u Opatiji

Izgradnja pripadajuće infrastrukture za naselje POS-a – Raskrižje Vaga u Opatiji

Izrada glavnog i izvedbenog projekta Kulturno turističkog centra u Opatiji

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Opskrba električnom energijom

Izvođenje radova na izgradnji dijela III opatijske ceste – spoj na cestu C. Sylva

 

2012. GODINA

Poziv na nadmetanje:

Usluga tiska i uveza lista "Opatija"

Izvođenje radova na uređenju dvorane u poslovnoj zgradi V.Nazora 2 u Opatiji

Izrada ograde obalnog puta u Opatiji

Usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika Grada Opatije, Dječjeg vrtića Opatija, JVP Opatija i
Festivala Opatija

Sanacija krova zgrade Doma zdravlja u Opatiji

Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete - energetska učinkovitost u zoni 1 i 2

Nabava ukapljenog naftnog plina za Sportsku dvoranu "Gorovo" u Opatiji

Nabava kredita u visini 46.000.000,00 kuna za financiranje izgradnje Doma umjetnosti u Opatiji

Popravak dionice obalnog puta od Arkada do centra Ike

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić Punta Kolova - glavni i izvedbeni projekt

Izvođenje radova na izgradnji plaže kod CS Škrbići i sanaciji oborinskih voda

 

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku:

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić Punta Kolova - glavni i izvedbeni projekt