Grad Opatija
Službene stranice

8.11.2012.

Dopuna plana osposobljavanja za 2012. godinu

Plan će se objaviti i na oglasnoj ploči u Gradu Opatija opširnije

29.6.2012.

Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja Triestina

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje opširnije

← StarijeNovije →