Grad Opatija
Službene stranice

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju oko izmjena odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija za korisnike

Datum: 17.7.2017.

NAZIV AKTA /TEME SAVJETOVANJA

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA OD RODITELJA-KORISNIKA USLUGA

RAZDOBLJE TRAJANJA SAVJETOVANJA

Savjetovanje je otvoreno dana 6.srpnja 2017.

 

Savjetovanje s javnošću otvoreno je bilo do 13.srpnja 2017. a zainteresirani su do toga roka svoje prijedloge, ideje i sugestije koji se odnose na prijedlog ovog programa mogli poslati poštom ili na e mail adresu zlata.torbarina@opatija.hr

NAZIV UČESNIKA

PRIJEDLOG

OČITOVANJE PREDLAGATELJA

 

Skupina roditelja

djece koja polaze odgojno – obrazovne

ustanove na području Grada Opatije

 

Predlaže se izjednačavanja prava na smanjenje cijene dječjeg vrtića i programa produženog boravka u OŠ „R.K.Jeretov“ Opatija, za onu djecu iz iste obitelji koji pohađaju oba programa. Naime, kada starije dijete iz obitelji započne osnovnoškolsko obrazovanje, mlađe dijete ostaje u vrtiću te, u tom slučaju, kao jedino dijete iz obitelji koje je u vrtiću plaća vrtić punu cijenu predškolskog odgojno – obrazovnog programa (npr. 650,00 kn za 11,5 satni program), a starije dijete ukoliko je uključeno u produženi boravak plaća punu cijenu koja je ovisna o broju dana u mjesecu te dosiže cijenu od  otprilike 700 – 800 kn. Ne treba napominjati da polazak u školu predstavlja veći financijski pritisak na obitelj, osobito jer dok je dvoje djece pohađalo dječji vrtić, drugo dijete je plaćalo 50% iznosa (325,00 kn za 11,5 satni program). U tom svjetlu predlaže se izmjena ovih odluka koje bi objedinjavale troškove pohađanja programa dječjeg vrtića i škole u odnosu na to koji broj djece iz obitelji pohađa ove dvije odgojno – obrazovne ustanove kojima je osnivač Grad Opatija.

 

Ne prihvaća se jer dostavljeni prijedlozi nisu tema ovog akta.

 

 

Dječji vrtić Opatija

U članku 6., stavak 2. predlaže se da rok do kojeg se roditelj treba pismeno izjasniti bude 1.lipnja, a zbog organizacije rada u ljetnim mjesecima

Ne prihvaća se budući se Izmjenama i dopunama akta  definira rok 15.lipnja te je procijenjeno da je rok od 15 dana dovoljan za pripremu organizacije rada u ljetnim mjesecima.

 

Dječji vrtić Opatija

Predlaže se da članak 6., stavak 6. glasi:

“U slučaju bolesti djeteta od 4 tjedna i duže u kontinuitetu roditelj-korisnik se, uz dostavu liječničke dokumentacije, oslobađa plaćanja cijene usluge za 1 mjesec. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi Upravno vijeće.”

Ne prihvaća se jer se ovim Izmjenama i dopunama u članku 6., dodaje stavak 6. koji glasi: „U slučaju bolesti djeteta duže od tri tjedna, roditelj-korisnik usluge plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta. uz dostavu liječničke potvrde, a o čemu odlučuje Upravno vijeće.“

Isti podrazumijeva da ukoliko je dijete u kontinuitetu odsutno duže od 3 tjedna, dani odsutnosti neće se obračunavati.