Grad Opatija
Službene stranice

Otvorena javna savjetovanja

Izvještaj o provedenom javnom savjetovanju oko prijedloga proračuna za 2018.

Datum: 5.12.2017.

IZVJEŠĆE SA PROVEDENE

JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020.GODINU

 

             Javna rasprava bila je otvorena do 30.studenog 2017.godine za vrijeme koje su pristigli slijedeći prijedlozi:

                  

PREDLAGATELJ

PRIJEDLOG

OČITOVANJE PREDLAGATELJA

STAVKA PRORAČUNA

STAVKA PRORAČUNA

 

MO VASANSKA

Komunalni infrastruktura

1.Nerazvrstane ceste

1.2.Rekonstrukcija ulice Put za Plahuti

Umanjenje za 50.000 kn

Komunalni infrastruktura

2.Javne površine

  1. Izgradnje šumske šetnice  od ulice Put za Plahuti do šetališta Carmen Sylva

Nova pozicija 50.000 kn

Amandman se prihvaća na način da će se u sklopu investicije Rekonstrukcije ulice Put za Plahuti planirati i radovi na uređenju predloženog dijela šetnice sve u okviru ukupno procijenjene vrijednosti investicije

Petar i Nada De Zmagna

Matulji, Bregi, Zvančići 54E

Predlaže se da se u okviru Razdjela 003, Programa gradnje objekata i uređaje komunalne infarstrukture, u okviru Projekta Uređenje prometnica po zahtjevima MO planira i asfaltiranje ulice sa ugradnjom instalacija A.Raspora od kbr 28 do kbr 32

-

Kako se ne radi o prijedlogu izmjena pojedinih pozicija već o prijedlogu utroška planiranog iznosa za uređenje prometnica, isti će se razmotriti u dogovoru sa MO Punta Kolova uzimajući u obzir i ostale zahtjeve MO za razdoblje 2018.-2020.