Grad Opatija
Službene stranice

Izbori za Vijeća mjesnih odbora 2019.

        Na temelju članka 79. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 30/09- ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine donosi ODLUKU o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Oprič.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 26. siječnja 2020. godine. Izbori se provode u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Grada Opatije, mrežnoj stranici Grada Opatije i u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2020.godine.

Odluka Gradskog vijeća

Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva

Obvezatne upute - MO I

Obvezatne upute - MO II

Prijedlog liste kandidata - MO 1

Prijedlog liste grupe birača - MO 2

Podrška kandidacijskoj listi - MO 3

Izjava o prihvaćanju kandidature - MO 4

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana izbornog povjerenstva MO 5

Izjava birački odbor MO 6

Odluka o određivanju biračkog mjesta Oprić

Uređenje biračkog mjesta - MO 4

Obvezatne upute - promatrači MO 3

Objava liste i zbirna lista - MO Oprić 2020.

Odluka za plakatiranje za vrijeme izborne promidžbe

Birački odbor - rješenje o imenovanju

Zapisnik o radu Biračkog odbora

Podsjetnik o radu Biračkog odbora

 

REZULTATI IZBORA VMO OPRIČ

KONAČNI REZULTATI

_________________________________________________________________________________________

  Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 19. rujna 2019. donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije i to za Mjesni odbor Ika, Mjesni odbor Ičići, Mjesni odbor Poljane, Mjesni odbor Veprinac- Učka, Mjesni odbor Dobreć, Mjesni odbor Pobri, Mjesni odbor Opatija - Punta Kolova, Mjesni odbor Opatija- Vasanska, Mjesni odbor Opatija - Centar I, Mjesni odbor Opatija- Centar II, Mjesni odbor Opatija-Belveder, Mjesni odbor Opatija-Kosovo, Mjesni odbor Opatija-Volosko i Mjesni odbor Opatija-Tošina.

 

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 13. listopada 2019. godine. Izbori se provode u vremenu od 8,00 do 19,00 sati.

Rokovi za prijavu kandidatura teku od 22. rujna 2019. od 00:00 sati do 29. rujna 2019. godine do 24:00 sata. Prijedlozi lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora moraju biti dostavljeni i zaprimljeni u Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 8 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do 29. rujna 2019.

   Izborno povjerenstvo Grada Opatije za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnog odbora će u periodu od stupanja na snagu Odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora (21. rujna 2019.g.) do isteka roka za podnošenje prijedloga lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora (28. rujna 2019.g.) imati dežurstva u zgradi Grada Opatije, Ured Grada (1. kat), na adresi Maršala Tita 3, Opatija, kako slijedi:

22. rujan 2019. g. (nedjelja) od 08,00 do 11,00 h

28. rujan 2019. g. (subota) od 08,00 do 12,00 h

29. rujan 2019. g. (nedjelja) od 08,00 do 24,00 h

03. listopada 2019. g. (četvrtak) od 08,00 do 16,00 h

 

Odluka Gradskog vijeća

Rješenje o imenovanju Izbornog povjerenstva

Obvezatne upute MO - I 

Obvezatne upute MO - II 

Obvezatne upute MO - III - promatrači

Obvezatne upute MO - IV - uređenje biračkog mjesta 

Obrazac MO 1 - prijedlog liste kandidata

Obrazac MO 1a - prijedlog liste kandidata Tošina i Punta Kolova

Obrazac MO 2 - prijedlog grupe birača

Obrazac MO 2a - prijedlog grupe birača Tošina i Punta Kolova

Obrazac MO 3 - popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

Obrazac MO 4 - izjava o prihvaćanju kandidature

Obrazac MO 5 - izjava o prihvaćanju dužnosti člana Izbornog povjerenstva

Obrazac MO 6 - izjava o prihvaćanju dužnosti člana Biračkog odbora

Odluka o određivanju biračkih mjesta 2019.

Odluka o određivanju biračkih mjesta 2019.- izmjene i dopune

Odluka o plakatiranju

Izmjena Odluke o plakatiranju

__________________________________________________________________________________

PRAVOVALJANE LISTE KANDIDATA

RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKIH ODBORA

ISPRAVAK RJEŠENJA O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

PODSJETNIK za rad Biračkih odbora

ZAPISNIK o radu Biračkog odbora

__________________________________________________________________________________

ZAPISNIK O RADU IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MO

OBAVIJEST O PRIGOVORIMA

KONAČNI I SLUŽBENI REZULTATI

KONAČNI I SLUŽBENI REZULTATI - CENTAR I