Grad Opatija
Službene stranice

Poticajne mjere Grada Opatije

Grad Opatija od 2011. ima Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, čije se mjere razrađuju iz godine u godinu

Turistički pokazatelji i ove godine nedvojbeno svjedoče o rastu turističke posjećenosti Opatije, grada čiji je ekonomski motor upravo  turizam; premda u odnosu na druge destinacije (s kojima je znaju uspoređivati) Opatija ima ukupno manji broj smještajnih kapaciteta, njihova popunjenost kroz godišnji period svjedoči o tome.
Kako je Opatija destinacija s cjelogodišnjim poslovanjem, zadnjih se godina na području grada  ulaže I u izgradnju nove turističke infrastrukture, planiraju novi sadržaji, poput aktualnog uređivanja Amerikanskih vrtova…Jačanje aktivnosti u pred i posezoni glavni je cilj, koji aktualna gradska vlast na čelu koje je gradonačelnik Ivo Dujmić neprekidno ističe, i na putu ka njemu ostvareni recentni pozitivni rezultati  neminovno se, dakle, reflektiraju i na lokalno gospodarstvo. Što su ti rezultati u porastu, to su i efekti na privredu, koji su mjerljivi, u porastu.

Upravo to su uočili analitičari Financijske agencije (FINA-e) kada su proveli  komparativnu analizu financijskih rezultata poslovanja poduzetnika u tri po turističkoj aktivnosti ključna grada Hrvatske, koji su u istom, visokom 5. razredu prema indeksu razvijenosti – Dubrovniku, Opatiji i Rovinju.

Uspoređujući godišnje financijske izvještaje za 2014. vidljiv je rast broja zaposlenih u Opatiji od 3,9 posto, koja je po tom kriteriju u sredini tri spomenuta grada. No, prema kriteriju porasta ukupnih prihoda poduzetnika - opatijski poduzetnici su na prvome mjestu, sa ostvarenim rastom od 8,5 posto lani!

Podsjetimo da je u vrijeme najjače ekonomske krize gradska vlast skrojila ciljane mjere pomoći lokalnom gospodarstvu, ne zaobišavši pritom ni mlađu populaciju u jačanju njihove konkurentnosti na tržištu rada,  ne bi li im pomogla u amortizaciji negativnih poslovnih trendova koji su zahvatili svjetske ekonomije.

Financijski pokazatelji uspješnosti što su ih istakli analitičari Fine, vjerojatno bi pokazivali drugačije brojke da, paralelno s ulaganjima u razvoj i infrastrukturu, nije bilo mjera i poticaja  lokalnim privrednicima u prebrođivanju krize.

Grad Opatija je, podsjetimo, od 2011. godine započeo sa provedbom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, koji se sastoji od poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba, kao i poticaja za početak obavljanja obrtničkih djelatnosti. Program se iz godine u godinu nadograđivao novim oblicima, a i povećavali su se pojedini poticaji.

Ove godine primjerice predviđen je novi oblik poticaja za zapošljavanje mladih (osobe do navršenih 30 godina starosti) koji su viši nego poticaji za zapošljavanje ostalih nezaposlenih osoba. Kod poticaja za početak obavljanja djelatnosti uveden je poseban poticaj za otvaranje OPG-a sa ciljem razvoja zaleđa Grada. Povećani su  i mjesečni poticaji za otvaranje obrta.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA

 • za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina)
  • jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
  • 12 mjesečnih poticaja u visini od 20% bruto plaće, a najviše do 1.500,00 kuna mjesečno,
 • za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina
  • jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna i
  • 12 mjesečnih poticaja u visini od 25% bruto plaće, a najviše do 1.800,00 kuna mjesečno,
 • za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:
  • jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i
  • 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno,
 • za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina koja se zapošljava u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera za rad na EU projektima
  • do 12 mjesečnih poticaja u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 1.719,23 kuna

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

 • za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja
  • jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna
  • 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna (do sada 500,00 kuna)
 • za otvaranje OPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva)
  • jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna
  • 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

OSTALE MJERE I POTICAJI GRADA

 • Pomoć poduzetnicima
  • umanjenje mjesečne zakupnine zakupcima Grada koji uredno izvršavaju svoje obveze za 10%, dok je u prosincu umanjenje za 50 %
 • “odricanje” od dijela prihoda Proračuna
  • nije povećana Komunalna naknada (visina na snazi od 2002.godine, a sredstva koja se ostvare nisu dostatna da se realizira program održavanja komunalne infrastrukture za što je isključivo namijenjena),
  • najmanji mogući iznos spomeničke rente (1 kunu po m2-godišnje)
  • oslobađanje od plaćanja spomeničke rente do 5g. za sve poduzetnike koji obnavljaju objekte unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada
 • Porezne olakšice​​
  • Smanjena visina poreza na korištenje javne površine u “zimskom razdoblju”
  • Obročno plaćanje poreza čija visina prelazi 5.000,00 kuna
 • SUFINACIRANJE DJELATNOSTI DADILJA (do 2.000 kn po djetetu)
  • do 2.000 kn po djetetu sa područja Grada Opatije
 • “Program Potpore mladima
  • Financiranje stjecanja novih zvanja po specijaliziranim programima
 • Stipendije
  • 500 kn za učenike
  • 1.000 kn za studente
  • Protekle dvije godine svi prijavljeni za javni poziv koji su ispunjavali uvjete dobili su stipendije

POTICAJI ZA SPAJANJE NA MAGISTRALNU SANITARNU MREŽU

Grad je za te namjene u 2015. osigurao 600.000 poticajnih kuna kako bi olakšao provođenje ove obveze građanima na svome području. Grad će priznati dio troškova priključenja u visini od 20 posto vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000 kuna.  Ukoliko radove na priključenju obavlja tvrtka Liburnijske vode, tada će biti moguća i obročna beskamatna otplata izvedbe priključenja na rok od 12 mjeseci i ako se priključak izvodi u vremenu od dana stupanja na snagu ove odluke do 30. lipnja 2016. Nužno je da se objekti  na području Grada spoje, osobito onih iz zaleđa, na magistralnu sanitarnu mrežu, a to je i zakonska obveza građanima. To će osigurati i jaču zaštitu visoke razine čistoće mora i izvora pitke vode.  Za korisnike koji se mogu priključiti na sustav javne odvodnje jedino izgradnjom crpne stanice i tlačnog voda, Grad će sudjelovati u dijelu troškova u visini od 50 posto nabavne cijene opreme crpne stanice.