Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

Konstituirajća sjednica V. saziva Savjeta mladih Grada Opatija - 27. prosinca 2017.

Datum: 20.12.2017.

Na temelju članka 9. Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 8/16)  
 
 
                                                 S A Z I V A M 
 
 
 konstituirajuću sjednicu V. saziva Savjeta mladih Grada Opatije koja će se održati u srijedu, 27.12.2017. godine u 18,30 sati u Vijećnici Grada Opatije.
 
   Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 
                                               D N E V N I   R E D 
 
 
1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Opatije 2. Razno 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Predsjednik Gradskog vijeća
                                                                                                                      Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.