Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

5. sjednica Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - 11. prosinca 2017.

Datum: 8.12.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

5. sjednicu  Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja koja će se održati 11. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice

2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvjestitelji: Ksenija Gunja i Vjekoslav Osojnak

3. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

            Izvjestitelji: Ksenija Gunja i Vjekoslav Osojnak

4. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2018. godinu

            Izvjestiteljica: Ksenija Gunja

5. Prijedlog Oduke o izmjenama Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne

    vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije

            Izvjestiteljica: Ksenija Gunja

6. Pismo namjere VMO Punta Kolova – parking u ulici Antona Raspora

            Izvjestiteljica: Ksenija Gunja

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                  Dušan Mušćo, v.r.

 

zapisnik