Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a

5. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - 12. prosinca 2017.

Datum: 8.12.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

5. sjednicu  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 12. prosinca 2017. godine (utorak) s početkom u 15,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice
  2. Prijedlog Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije

Izvjestiteljica: Ksenija Gunja

  1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu

Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

             dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

 

zapisnik